លោក អ៉ិត សំហេង ប្រកាសឲ្យវិស្វករជាតិ-អន្តរជាតិនៅកម្ពុជា រួសរាន់ទៅចុះបញ្ជីនៅគណៈវិស្វករកម្ពុជា

FN ៖ ក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងជាមួយក្រុមប្រឹក្សាគណៈវិស្វករកម្ពុជា នាថ្ងៃទី២៦ ខែកុម្ភៈនេះ លោក អ៉ិត សំហេង រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងជាប្រធានគណៈវិស្វករកម្ពុជា បានដាក់ចេញទិសដៅការងារមួយចំនួន ជំរុញឲ្យសមាជិកគណៈវិស្វករកម្ពុជាបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តការងារ ក្នុងនោះលោកក៏បានជំរុញឲ្យបណ្ដាវិស្វករជាតិ-អន្តរជាតិនានានៅកម្ពុជា រួសរាន់ទៅចុះបញ្ជីនៅគណៈវិស្វករកម្ពុជាផងដែរ។ ផែការការងារអនុវត្តបន្តដែលលោក អ៉ិត សំហេង ដាក់ចេញក្នុងឱកាសនោះ រួមមាន៖ * កែសម្រួលលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្ត និងបង្កើតលិខិតបទដ្ឋានផ្សេងៗ ដើម្បីសម្របសម្រួលក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មអាស៊ាន * រៀបចំនីតិវិធីក្នុងការវាយតម្លៃវិស្វករតាមស្តង់ដារអាស៊ាន និងនីតិវិធីវាយតម្លៃ ដើម្បីឲ្យមានការទទួលស្គាល់វិស្វករបរទេស * កសាងឯកសារគតិយុត្តវិស្វកម្មឲ្យមានលក្ខណៈសមស្របទៅនឹងឯកសារ ដែលប្រើប្រាស់ក្នុងអាស៊ាន * ជំរុញឲ្យវិស្វករជាតិចូលរួមជាអតិបរមាក្នុងសន្និសីទ និងសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិ-អន្តរជាតិ ដើម្បីឲ្យទទួលបានបទពិសោធន៍ និងចំណេះដឹងថ្មីៗបន្ថែមទៀត * ត្រៀមបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដែលទាក់ទងទៅនឹងវិស័យវិស្វកម្ម តាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ ៣ឆ្នាំរំកិល ដែលបានគ្រោងទុក * ត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាគណៈវិស្វករកម្ពុជាអាណត្តិទី២ * ជំរុញការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដល់វិស្វករជាតិ និងបរទេស ដែលកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវវិស្វកម្មនៅកម្ពុជា ឲ្យមកបំពេញបែបបទសុំចុះបញ្ជីវិស្វករនៅគណៈវិស្វករកម្ពុជា ដើម្បីឲ្យស្របតាមច្បាប់កម្ពុជា * ជំរុញការចុះបញ្ជីយុវវិស្វករអាស៊ាន និងវិស្វករអាស៊ានឲ្យបានច្រើនទៅតាមការគ្រោងទុក * ចុះត្រួតពិនិត្យ តាមដាន…

គ.ជ.ប បង្ហាញលទ្ធផលបឋមផ្លូវការ នៅតាមភូមិភាគនីមួយៗ នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា អាណត្តិទី៤

FN ៖ នៅព្រលប់ ថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨នេះ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បានប្រកាសអំពីលទ្ធផលបឋមផ្លូវការ នៅតាមមណ្ឌលភូមិភាគទាំង៨ នៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា អាណត្តិទី៤។ លទ្ធផលនេះ បានបង្ហាញថា គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ដែលជាគណបក្សកាន់អំណាច ទទួលបានសំឡេងគាំទ្រ ច្រើនលើសលុប ពីការបោះឆ្នោត ខណៈដែលគណបក្សផ្សេងៗទៀត មានចំនួនតិចតួចនៅឡើយ ក្នុងនោះមានដូចតទៅ៖ ភូមិភាគ១៖ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា៖ ៨៩៧សំឡេង គណបក្សខ្មែររួបរួមជាតិ៖ ២សំឡេង គណបក្សហ្វ៊ិនស៊ីនប៉ិច៖ ១១សំឡេង ភូមិភាគ២៖ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា៖ ១៣០៥សំឡេង គណបក្សខ្មែររួបរួមជាតិ៖ ១៦សំឡេង គណបក្ស ហ្វ៊ុនស៊ិនប៉ិច៖ ៤៥សំឡេង គណបក្សយុវជនកម្ពុជា៖ ៣សំឡេង ភូមិភាគ៣៖ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា៖ ៧៧១សំឡេង គណបក្សខ្មែររួបរួមជាតិ៖ ៨សំឡេង គណបក្សហ្វ៊ិនស៊ីនប៉ិច៖ ៤៤សំឡេង ភូមិភាគ៤៖ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា៖ ២០៥៤សំឡេង គណបក្សខ្មែររួបរួមជាតិ៖ ៧៩សំឡេង គណបក្សហ្វ៊ិនស៊ិនប៉ិច៖ ៨១សំឡេង ភូមិភាគ៥៖ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា៖ ១៣២៤សំឡេង…

គ.ជ.ប ចេញសេចក្តីប្រកាស សរុបព្រឹត្តិការណ៍ទូទៅ សម្រាប់ថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង សមាជិកព្រឹទ្ធសភា អាណត្តិទី៤

FN ៖ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់នូវការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា អាណត្តិទី៤ហើយនោះ នៅល្ងាចថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨នេះ គណៈកម្មាការធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត (គ.ជ.ប) បានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយទៀត ដោយវាយតម្លៃអំពីសភាពការណ៍ ទាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍ទូទៅ ក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតនេះ។ តាមការវាយតម្លៃរបស់គ.ជ.ប នៅថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា អាណត្តិទី៤នេះ បានប្រព្រឹត្តិទៅដោយមានរបៀបរៀបរយ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ល្អ ក្រោយការសង្កេតមើលពីភាគពាក់ព័ន្ធ ដែលរួមមានគណបក្សនយោបាយ អ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិ និងអន្តរជាតិ រួមទាំងអ្នកសារព័ត៌មាន ប្រមាណ៣០០នាក់ផងដែរ។