គណៈរដ្ឋមន្ត្រីអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ទូរគមនាគមន៍

ថ្ងៃទី ០៩ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៥, កិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ក្រោមអធិបតីភាពសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានអនុម័ត ១) សេចក្ដីព្រៀងច្បាប់ ស្ដីពីទូរគមនាគមន៍ ២) សេចក្ដីព្រៀងអនុក្រឹត្យ ស្ដីពីការបោះពុម្ព សារព្រមានលើកញ្ចប់ផលិតផលថ្នាំជក់ និងសំណើសុំការយល់ព្រមពីគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ដើម្បីស្នើសុំសច្ចាប័នពីស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិលើកិច្ចព្រមព្រៀង ស្ដីពីការបង្កើតធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ី។ ក្នុងឱកាស នោះ សម្តេចតេជោ បានលើកឡើងផងដែរ អំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ និងការអធិប្បាយ កាលពីថ្ងៃទី ០៨ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ ដើម្បីបំភ្លឺដល់ជនរួមជាតិកម្ពុជា ស្តីពី ផែនទីព្រំដែនរដ្ឋ រវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម ហើយបានចែកជូនឯកសារនោះដល់សមាជិក/កា នៃអង្គប្រជំុ គណៈរដ្ឋមន្ត្រី។

វាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បន្ថែមទៀត សម្រាប់គម្រោង ទំនប់វារីអគ្គិសនី ដនសាហុង

នៅថ្ងៃទី ៦ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៥, សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន បានទទួលស្វាគមន៍ ឯកឧត្តម Somsavat Lengsavad ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តីទទួលបន្ទុកកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ចឡាវ ហើយសម្តេចបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលឡាវ ធ្វើការវាយតម្លៃផលប៉ះពាល់បរិស្ថានបន្ថែមទៀត មុននឹងចាប់ផ្តើមគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនី ដនសាហុង ដោយបង្កើតជាគណៈកម្មាធិការរួមមួយ រវាងកម្ពុជា និងឡាវ ដើម្បីសិក្សាឡើងវិញលើគម្រោងនេះ។ ជាការឆ្លើយតបមកវិញ, ឯកឧត្តម Somsavat Lengsavad បានឯកភាព និងបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ឡាវនឹងមិនបន្តនូវគម្រោងនេះឡើយ បើសិនជាវានឹងមានផលប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជា និងវៀតណាម៕ (ដកស្រង់ពី AKP, ថ្ងៃទី ០៧ តុលា ២០១៥)