ឆមាសទី១ឆ្នាំនេះ កម្ពុជានាំចេញអង្ករជិត៤០ម៉ឺនតោនកើនឡើង៤១%

FN ៖ លោក វេង សាខុន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថា ក្នុងរយៈពេល៦ខែដើមឆ្នាំ២០២០ កម្ពុជានាំចេញអង្ករសម្រេចបាន ៣៩៧,៦៦០តោន កើនឡើង១១៦,១២២ តោន ស្មើនឹង៤១.២៥% ដែលធៀបទៅនឹងរយៈពេល ៦ខែដើមឆ្នាំ២០១៩ មានចំនួន ២៨១,៥៣៨តោន។ លោករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យដឹងទៀតថា សម្រាប់ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ សម្រេចការនាំចេញអង្ករបាន ចំនួន៤១,៥៦៣តោន កើនឡើងចំនួន ១០,១៩៧តោន ស្មើនឹង ៣២.៥១% ធៀបទៅនឹងខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩ ដែលក្នុងនេះមាន៖ អង្ករក្រអូបគ្រប់ប្រភេទមានចំនួន ៤១,៨៦៤តោន, អង្ករចម្រុះគ្រប់ប្រភេទមានចំនួន ៨,៧៥២ តោន, អង្ករចំហ៊ុយមានចំនួន ៩២៤តោន និងអង្ករក្រហមមានចំនួន២៣តោន។ លោក វេង សាខុន បានបញ្ជាក់ទៀតថា ប្រទេសដែលបានបញ្ជាទិញអង្ករ ពីកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល៦ខែនេះ មានចំនួន៥៦ប្រទេស៖ នៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបមានប្រទេសចំនួន២៤ ក្នុងចំណោម២៨ប្រទេស, ប្រទេសចិន, ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានចំនួន ៦ ហើយនឹងនៅទ្វីបដទៃទៀតចំនួន២៥ ប្រទេស។ ទន្ទឹមនឹងនេះក៏មានក្រុមហ៊ុនចំនួន៥ ក្នុងចំណោម៦៦…