សុន្ទរកថា ក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន-ចិន លើកទី ១៨ នៅទីក្រុងគូឡាឡាំពួរ

ឯកឧត្តម ណាជីព រ៉ាហ្សាក់ (Najib Razak) ប្រធានអង្គប្រជុំ, ឯកឧត្តម លី កឺឈាង (Li Keqiang) នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន, ព្រះចៅស៊ុលតង់, ឯកឧត្តម, ថ្នាក់ដឹកនំានៃបណ្តាប្រទេសអាស៊ាន, ឯកឧត្តម, លោកជំទាវ, លោក, លោកស្រី!

សុន្ទរកថា ក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន លើកទី ២៧ (កិច្ចប្រជុំពេញអង្គ) នៅទីក្រុងគូឡាឡាំពួរ

ឯកឧត្តម ណាជីព រ៉ាហ្សាក់ (Najib Razak) ប្រធានអង្គប្រជុំ, ព្រះចៅស៊ុលតង់, ឯកឧត្តម ថ្នាក់ដឹកនំានៃបណ្តាប្រទេសអាស៊ាន, ឯកឧត្តម, លោកជំទាវ, លោក, លោកស្រី!

បទអន្តរាគមន៍ក្នុងវេទិកាពិភាក្សារវាងថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាន និងវិនិយោគិនពិភពលោក, នៅទីក្រុងគូឡាឡាំពួរ

ឯកឧត្តម ណាជីព រ៉ាហ្សាក់ (Najib Razak) នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ឯកឧត្តម លោកជំទាវ អស់លោក លោកស្រី! ខ្ញុំគិតថា វេទិការបស់យើងនេះ ពិតជាផ្តល់ឱកាសដ៏កម្រ ឲ្យអាស៊ានពិភាក្សាលើគម្រោង វិនិយោគលើផ្នែក ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងតម្រូវការផ្សេងៗទៀត ជាមួយអ្នកវិនិយោគធំៗមកពីជុំវិញពិភពលោក។ ឈរលើទស្សនវិស័យវែងឆ្ងាយរបស់កម្ពុជាឆ្ពោះទៅឆ្នាំ ២០៣០ រាជរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំ និងដាក់ចេញ កាលពីខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៥ នូវ « គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្ម ២០១៥–២០២៥» ដែលជា យុទ្ធសាស្រ្តកំណើនថ្មីរបស់ជាតិ។ នៅក្នុងកញ្ចប់ នៃវិធានការគោលនយោបាយសំដៅជំរុញអភិវឌ្ឍវិស័យ​ឧស្សាហកម្មកម្ពុជានេះ យើងបានផ្តល់អាទិភាពខ្ពស់លើ   ​ «វិធានការគោលសំខាន់ៗចំនួន ៤ » រួមមាន៖ ទី ១ ការបញ្ចុះថ្លៃអគ្គិសនីសម្រាប់តំបន់ឧស្សាហកម្មគោលដៅ រួមទាំងការពង្រីកវិសាលភាពគ្របដណ្តប់ និងការ​លើកកម្ពស់ភាពទុកចិត្ត ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី ទី ២ ការរៀបចំ និងការអនុវត្តផែនការមេសម្រាប់ការ​អភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជូន និងឡូជីស្ទីកពហុមធ្យោបាយ ទី ៣ ការពង្រឹង និងការអភិវឌ្ឍយន្តការគ្រប់គ្រង​ទីផ្សារ​ពលកម្ម និងការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ…