ប្រមូលពន្ធលើប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្ម តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក ពីក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ

FN ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បានបញ្ជាក់ថា ក្នុងរយៈពេល៧ខែ ចាប់ពីខែមេសា ដល់ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ កម្ពុជាបានប្រមូលចំណូលពន្ធ លើប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្ម តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក (E-Commerce) ពីក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ បានចំនួនជាង៣០លានដុល្លារ។ នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ។
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន នៃកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលប្រមូលចំណូលពន្ធប្រចាំខែតុលា និងសម្រាប់រយៈពេល១០ខែ ឆ្នាំ២០២២ បានបញ្ជាក់ថា «ក្នុងខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ ចំណូលពន្ធពីប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្ម តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក (E-Commerce) ប្រមូលបានចំនួន ២២.២២ ប៊ីលានរៀល (ប្រមាណ ៥.៤៩លានដុល្លារ) និងសម្រាប់ខែមេសា-តុលា ឆ្នាំ២០២២ រយៈពេល១០ខែ ឆ្នាំ២០២២ សរុបចំនួន ១២៩.៨០ ប៊ីលានរៀល (ប្រមាណ ៣២.០៥លានដុល្លារ)»។
សូមជម្រាបថា បន្ទាប់ពីត្រូវបានពន្យារពេលជាបន្តបន្ទាប់ ការអនុវត្តអាករលើតម្លៃបន្ថែម (VAT) ចំពោះប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក (E-Commerce) បានចាប់ផ្តើមអនុវត្តជាផ្លូវការ ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ និងមានក្រុមហ៊ុនអនិវាសនជនធំៗចំនួន៤១ បានមកចុះបញ្ជីអាករលើតម្លៃបន្ថែម ហើយបានប្រកាសបង់ពន្ធ ដែលទទួលបានលទ្ធផលប្រមូលចំណូលពន្ធជាវិជ្ជមាន គួរឱ្យកត់សម្គាល់។ ក្រុមហ៊ុនធំៗទាំងនោះមានដូចជា Facebook, Google, Netflix, Microsoft, Tik Tok ជាដើម។
ការអនុវត្តអាករលើតម្លៃបន្ថែម (VAT) ចំពោះពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក មិនមែនជាការបង្កើតពន្ធថ្មីនោះទេ។
អាករលើតម្លៃបន្ថែម (VAT) គឺជាពន្ធត្រូវបានប្រមូលលើផលិតផល ឬសេវាគ្រប់ភេទរួចហើយ ក្នុងច្បាប់សារពើពន្ធ ប៉ុន្តែកន្លងទៅការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកអត់ទាន់មានច្បាប់ តែនៅឆ្នាំ២០១៩ ច្បាប់ ស្តីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកច ត្រូវបានអនុម័ត ដូច្នេះតាមរយៈច្បាប់នេះ មានការកំណត់និយមន័យ ពីសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច...Read More


ជំងឺគ្រុនចាញ់ធ្លាក់ចុះមកត្រឹម ៣,៣៣២ករណី បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ២០២១

FN ៖ គិតត្រឹមរយៈពេល ១០ខែដើមឆ្នាំ២០២២នេះ ជំងឺគ្រុនចាញ់មានចំនួន ៣,៣៣២ករណី បានធ្លាក់ចុះបើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នា ឆ្នាំ២០២១ មានចំនួន ៣,៥១០ករណី។ នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ហ៊ុយ រ៉េកុល ប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនចាញ់ ប៉ារ៉ាស៊ីតសាស្ដ្រ និងបាណកសាស្ដ្រ (ម.គ.ច)។
លោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News នៅថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២នេះ ក្នុងសិក្ខាសាលាពិនិត្យបញ្ចប់ និងផ្សព្វផ្សាយការអនុវត្តយុទ្ធសាស្រ្តអភិកក្រមការងារលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ ឆ្នាំ២០២១-២០២៥ ក្រោមអធិបតីភាពលោកសាស្ដ្រាចារ្យ ហុក គឹមចេង អគ្គនាយកបច្ចេកទេស ក្រសួងសុខាភិបាល នាសណ្ឋាគារភ្នំពេញថា ជំងឺគ្រុនចាញ់គ្រប់ទម្រង់ក្នុងអំឡុងទស្សនវត្សរ៍មុនឆ្នាំ២០១១ (មុនមានផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិ) គឺប្រចាំឆ្នាំមានចំនួនចន្លោះពី ៥៨,៧០០-១៧០,៣៨៧ករណីឈឺ។
លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ហ៊ុយ រ៉េកុល បន្ដថា «ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីប្រត្តិបត្តិតាមផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ២០១១-២០២៥មក គឺជំងឺគ្រុនចាញ់គ្រប់ទម្រង់ក្នុងអំឡុងទស្សវត្សរ៍ក្រោយឆ្នាំ២០១១ ត្រូវបានកាត់បន្ថយប្រចាំឆ្នាំពី ៦៥,១១៤ករណី មកនៅតែ ៤,២៧៩ករណី ក្នុងឆ្នាំ២០២១ និងមកនៅត្រឹម ៣,៣៣២ករណី ក្នុងរយៈពេល ១០ខែដើមឆ្នាំ២០២២»។
ដូច្នេះសម្រាប់សិក្ខាសាលានាថ្ងៃនេះ គឺដើម្បីពិនិត្យ ពិគ្រោះយោបល់ និងប្រមូលយកនូវអនុសាសន៍ ពីសំណាក់អ្នកជំនាញ និងសុំមតិគាំទ្រ ពីថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាល លើរបាយការណ៍ការវាយតម្លៃពាក់កណ្តាលអណត្តិ លើការអនុវត្តអភិក្រមការងារលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ ឆ្នាំ២០២១-២០២៥ និងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការ នូវរបាយការណ៍ការវាយតម្លៃពាក់កណ្តាលអណត្តិនេះ ដើម្បីធ្វើជាឯកសារមូលដ្ឋាន ក្នុងការរៀបចំធ្វើគំរោងស្នើសុំបន្ត ពីមូលនិធិសកល (RAI4E)។
លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ហ៊ុយ រ៉េកុល បានគូសបញ្ជាក់ថា អភិក្រមសកម្មភាពការងារលុបបំបាត់ជំងឺគ្រុនចាញ់ ឆ្នាំ២០២១-២០២៥ ដែលក្រសួងសុខាភិបាល បានអនុម័តឱ្យប្រើប្រាស់ចាប់ពីឆ្នាំ២០២១ ត្រូវបានយកមកអនុវត្តអស់រយៈពេល ២ឆ្នាំហើយ ដែលកំឡុងពេលនៃការអនុវត្តនេះ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិ ក្រសួង-មន្ទីរពាក់ព័ន្ធ ដៃគូវិនិយោគ ដៃគូអនុវត្តន៍...Read More


ថវិកាជាង៨.៩៥លានដុល្លារ ដើម្បីឧបត្ថម្ភជូនកម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិកូវីដ-១៩

FN ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចំណាយថវិកាប្រមាណជាង៨.៩៥លានដុល្លារ ដើម្បីឧបត្ថម្ភជូនកម្មករនិយោជិត សរុបចំនួន២៣,០១០នាក់ ដែលត្រូវបានព្យួរកិច្ចសន្យាការងារក្នុងវិស័យទេសចរណ៍។ នេះបើតាមការឲ្យដឹងពី លោក តុប សុភ័ក រដ្ឋលេខាធិការ និងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរណ៍ ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល នៅព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២។
លោក តុប សុភ័ក បានបញ្ជាក់បែបនេះថា «រាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ៤០ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមួយខែជូនកម្មករ និយោជិតដែលត្រូវបានព្យួរកិច្ចសន្យាការងារក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ ដោយគិតត្រឹមថ្ងៃទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ រាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសរុបប្រមាណជាង ៨,៩៥លានដុល្លារ ជូនកម្មករ និយោជិតសរុបចំនួន ២៣,០១០នាក់»។
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរណ៍រូបនេះ បានលើកឡើងទៀតថា ក្នុងដំណាក់កាល នៃវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩ រាជរដ្ឋាភិបាល បានដាក់ចេញជាបន្តបន្ទាប់នូវវិធានការគោលនយោបាយ ដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់មកលើវិស័យ ទេសចរណ៍បានចំនួន១០ជុំ និងវិធានការគន្លឹះសម្រាប់វិស័យទេសចរណ៍ឆ្នាំ២០២២ ដោយក្នុងនោះរួមមាន វិធានការលើកលែងពន្ធអាករប្រចាំខែ ការលើកលែងកម្រៃអាជ្ញាបណ្ណទេសចរណ៍ ការលើកលែង ប.ស.ស ការបង្កកបំណុលពន្ធដារ និងការលើកលែងការបង់ពន្ធប៉ាតង់ជាដើម។
លោកបន្ដទៀតថា ថ្មីៗនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ស្តារអាជីវកម្មទេសចរណ៍ទ្បើងវិញ រាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានដាក់ចេញនូវកម្មវិធីចំំនួន២រួមមាន៖ ទី១៖ កម្មវិធីសហហិរញ្ញប្បទាន ស្តារ និងជំរុញវិស័យទេសចរណ៍កម្ពុជាក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ ១៥០លានដុល្លារអាមេរិក និងទី២៖ កម្មវិធីធានាឥណទាន ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ ២០០លានដុល្លារអាមេរិក។
ជាមួយគ្នានេះ ក្នុងគោលដៅរក្សាគុណភាពសេវា និងផលិតភាពការងាររបស់បុគ្គលិកបម្រើការក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ លោក តុប សុភ័ក បានបន្ថែមថា ក្រសួងទេសចរណ៍បានបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដោយឥតគិតថ្លៃជាច្រើនវគ្គ តាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាល ដោយផ្ទាល់ក្នុងថ្នាក់ និងតាមប្រព័ន្ធអនទ្បាញទៅលើមុខវិជ្ជាចំនួន៤៣មុខ និងបានបណ្តុះបណ្តាលបានសិក្ខា-កាមជំនាញជាង ២,០០០នាក់៕

...Read More

ការប្រមូលចំណូលថវិការដ្ឋ សម្រេចបាន ៤ពាន់លានដុល្លារ ស្មើនឹង៧០%នៃច្បាប់ថវិកាជាតិ

FN​​ ៖ រយៈពេល៨ខែ ឆ្នាំ២០២២ ការប្រមូលចំណូលថវិការដ្ឋ សម្រេចបាន ១៦ ៤៣០ ប៊ីលានរៀល (ប្រមាណ៤ពាន់លានដុល្លារ) ស្មើនឹង៧០% ធៀបនឹងច្បាប់ថវិកាជាតិ ខណៈដែលចំណូលសារពើពន្ធ នៅតែបន្តរួមចំណែកខ្ពស់រហូតដល់៩៣% នៃចំណូលសរុប។
នេះបើតាមសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំ គណៈកម្មាធិការកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ និងក្រុមការងារបច្ចេកទេសសី្ដពី ការត្រួតពិនិត្យតាមដានវឌ្ឍនភាព នៃការអនុវត្តកម្មវិធីកែទម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ដំណាក់កាលទី ៣ បូក២ ប្រចាំឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ នាថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ នៅទីស្តីការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។
កិច្ចប្រជុំនេះ ធ្វើឡើងក្រោមអធិបតរីភាព អគ្គបណ្ឌិតសភាចារ្យ អូន ព័ន្ធមុនីរ័ត្ន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការដឹកនាំការងារកែទម្រង់ ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ (គ.ហ.ស.)។
ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូច្នេះថា «ក្នុងរយៈពេល៨ខែ នៃឆ្នាំ២០២២, ការប្រមូលចំណូលថវិការដ្ឋ សម្រេចបាន ១៦ ៤៣០ ប៊ីលានរៀល ស្មើនឹង៧០% ធៀបនឹងច្បាប់ ខណៈដែលចំណូល សារពើពន្ធនៅតែបន្តរួមចំណែកខ្ពស់រហូតដល់ ៩៣% នៃចំណូលសរុប។ ដោយឡែក, ចំពោះការអនុវត្តចំណាយថវិកាជាតិសម្រេចបាន ១៥ ២៧១ ប៊ីលានរៀល ស្មើនឹង៥៧% ធៀបនឹងច្បាប់»។
បើតាមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ការអនុវត្តការងារកែទម្រង់ហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ កំពុងវិវត្តទៅរកប្រក្រតីភាព និងភាពល្អប្រសើរឡើងវិញ បន្ទាប់ពីស្ថានភាពជំងឺកូវីត-១៩ មានភាពថមថយ ក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះ ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ភាពបត់បែននៃការអនុវត្តគោលនយោបាយ និងយុទ្ធសាស្ត្រ និងចីរភាពនៃការអនុវត្តការងារកែទម្រង់ ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។
ជាមួយគ្នានេះ, ចំពោះសកម្មភាពកែទម្រង់គន្លឹះៗ ដូចជាការធ្វើទំនើបកម្មប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន, ការកសាង និងកែលម្អប្រព័ន្ធ និងការរៀបចំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តស្នូលសំខាន់ៗ...Read More


រាជរដ្ឋាភិបាលចំណាយថវិកាជាង៧៦០លានដុល្លារ លើកម្មវិធីឧបត្ថម្ភអំឡុងពេលប្រយុទ្ធជំងឺកូវីដ-១៩

FN ៖ ទឹកប្រាក់ជាង៧៦០លានដុល្លារអាមេរិក ត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ប្រើប្រាស់សម្រាប់វិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ចំនួន០២ គឺ កម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និងកុមារអាយុក្រោម២ឆ្នាំ និងកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩។
ថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាន ស្តីពី «សមិទ្ធផលសម្រេចបានរយៈពេល៥ឆ្នាំកន្លងមក របស់ក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា» នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២នេះ លោក តូច ចាន់នី អ្នកនាំពាក្យក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា បានលើកឡើងថា សម្រាប់កម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និងកុមារអាយុក្រោម២ឆ្នាំ ដែលបានអនុវត្តចាប់តាំងខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ មកទល់ពេលនេះ បានផ្តល់សេវាដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ និងកុមារបានប្រមាណ ២៧៧ ០៨០នាក់ និងចំណាយថវិការដ្ឋសរុប ៧៦ ៨៩៦ ៣២០ ០០០រៀល ស្មើនឹងប្រមាណ ១៩.២២ លានដុល្លារ។
អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្តថា ចំពោះកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ វិញ ត្រូវបានប្រកាសដាក់ឱ្យអនុវត្តនៅថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២0 ក្រោមអធិបតីភាពរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា។ បើគិតមកដល់ថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ក្រសួងអនុវត្តបានចំនួន ៩ជុំ មាន ២៥លើក មានអ្នកទទួលផលក្នុងរង្វង់ ៧០ម៉ឺនគ្រួសារ (ជិត៣លាននាក់) ដោយចំណាយអស់ថវិការដ្ឋសរុបជាង ២ ៩៧៨ប៊ីលានរៀល ស្មើនឹងប្រមាណ ៧៤៤លានដុល្លារ។
ដោយឡែកសម្រាប់កម្មវិធីជំនួយសង្គមជាសាច់ប្រាក់ ក្រោយពេលបិទខ្ទប់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ និងគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋមានការលំបាកផ្នែកជីវភាព ប្រជាពលរដ្ឋ និងគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋមានការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ និងមានការលំបាកជីវភាព និងគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋមានការស្លាប់ ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍២០ កុម្ភៈ ២០២១ ចំនួន២លើក ដែលមានគ្រួសារសរុបចំនួន...Read More


អគ្គនាយកផែនការ៖ ពលរដ្ឋជិត២.៨លាននាក់ ទទួលបានការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ពីរាជរដ្ឋាភិបាល ក្នុងអំឡុងពេលកូវីដ១៩

FN ៖ ក្នុងអំឡុងពេលជួបវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដៃម្ខាងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាល និងដៃម្ខាងប្រឹងតោងប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យធ្លាក់ខ្លួន ប៉ះពាល់ជីវភាពធ្ងន់ធ្ងរ រហូតអត់អាហារ ដើម្បីទទួលទានប្រចាំថ្ងៃនោះឡើយ។
ការគិតគូររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា លើជីវភាពរបស់នៅប្រចាំថ្ងៃ សម្រាប់អ្នកដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរ ឬយើងអាចនិយាយបានថា សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រនោះ គឺរាជរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ នូវជំនួយសង្គមជាបន្ដបន្ទាប់ ដែលរួមមានការឧបត្ថម្ភថវិកា ប្រចាំខែជាដើម។
គិតចាប់ពីខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ រហូតមកដល់ពេលនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ដ្រីនៃកម្ពុជា បានចិញ្ចឹមប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពក្រីក្រ និងជួបផលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិជំងឺរីករាលដាលជាសកលនេះ ប្រមាណជាង៧០ម៉ឺនគ្រួសារ ស្មើនឹងមនុស្សជិត២.៨លាននាក់។
លោក ថេង បញ្ញាធន អគ្គនាយកផែនការ នៃក្រសួងផែនការ ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល ស្ដីពីសមិទ្ធផលរយៈពេល៥ឆ្នាំរបស់ក្រសួងផែនការ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានថ្លែងបែបនេះថា «ចំពោះកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះ គឺមកទល់ពេលនេះគ្រួសារក្រីក្ររង្វង់ ៧០ម៉ឺនគ្រួសារ ដែលបានទទួលការឧបត្ថម្ភនេះ បើយើងគិតជាប្រជាជនប្រហែល២.៨លាននាក់»។
មន្ដ្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះ បានអះអាងទៀតថា ឆ្លងកាត់តាមការសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ ពួកគាត់ពិតជាមានការរំភើប និងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង ចំពោះគិតគូរពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាល ដោយពួកគាត់មិននឹកស្មានថា នៅពេលដែលរងគ្រោះដោយសារជំងឺកូវីដ១៩ រាជរដ្ឋាភិបាលមិនត្រឹមតែទប់ស្កាត់ និងសម្រួលដល់ផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិនោះទេ ពោលមានចំណែកថវិកា ជួយសម្រួលជីវភាពរបស់ពួកគាត់ថែមទៀតផង។
បើតាមលោក ថេង បញ្ញាធន កាលពីថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដាកន្លងទៅនេះ ក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម សហការជាមួយ UNDP បានធ្វើការកោតសរសើរ និងវាយតម្លៃខ្ពស់លើកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងបានមើលឃើញជាក់ស្ដែងថា ពិតជាបានជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រាកដមែន ហើយក៏បានប្រកាសផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈជុំវិញការវាយតម្លៃនេះផងដែរ។
សូមជម្រាបថា កម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ ក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ត្រូវបានដាក់ឲ្យដំណើរការកាលពីថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ ក្រោមអធិបតីភាពសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជា។Read More


ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីកម្ពុជា-ថៃ មានជិត៤ពាន់លានដុល្លារ កើនឡើង១៤.៥% នៅ៥ខែឆ្នាំ២០២២

FN ៖ ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជា-ថៃ សម្រេចបាន ៣ ៨៤០លានដុល្លារអាមេរិក កើនឡើង១៤.៥ភាគរយ នៅរយៈពេល៥ខែឆ្នាំ២០២២។ នេះបើតាមរបាយការណ៍ស្ថានទូតកម្ពុជា ប្រចាំប្រទេសថៃ។
របាយការណ៍ដែលអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២នេះ បានបញ្ជាក់ថា «ទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរយៈពេល៥ខែ ឆ្នាំ២០២២ រវាងកម្ពុជា-ថៃ មានទឹកប្រាក់ ៣.៨៤ប៊ីលានដុល្លារអាមេរិក កើនឡើង១៤.៥ភាគរយ បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ២០២១ មានទឹកប្រាក់ ៣.៣៥ប៊ីលានដុល្លារ»។
ប្រភេទទំនិញដែលកម្ពុជា បានលក់ទៅឲ្យប្រទេសថៃរួមមាន ផលិតផលកសិកម្ម វត្ថុធាតុដើម ត្បូងថ្មមានតម្លៃ និងវាយនភណ្ឌ ខណៈថៃលក់មកឱ្យវិញនូវផលិតផលសម្រេចដូចជា ត្រី សាច់ ម្ហូបអាហារ និងភេសជ្ជៈ ជីសរីរាង្គ ស៊ីម៉ង់ គ្រឿងសំអាង គ្រឿងតុបតែងផ្ទះ ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក រថយន្ត និងគ្រឿងបន្លាស់ សម្ភារៈការិយាល័យ និងបរិក្ខាសំណង់ជាដើម។
សម្រាប់ខែឧសភាឆ្នាំនេះ ការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជា និងថៃ សម្រេចបានទឹកប្រាក់សរុប ៩២៣.២លានដុល្លារ កើនឡើង ២៤.៥ភាគរយ បើធៀបនឹងខែមេសាមានទឹកប្រាក់ ៧៤១.៥លានដុល្លារអាមេរិក។ ក្នុងនោះកម្ពុជានាំចេញទៅប្រទេសថៃ មានតម្លៃ៨៩.៨លានដុល្លារ ធ្លាក់ចុះ១.១៤ភាគរយ ធៀបនឹងខែមេសាមានតម្លៃ៩០.៨លានដុល្លារ ចំណែកការនាំចូលពីថៃមកកម្ពុជាមានតម្លៃ៨៣៣.៤លានដុល្លារ ធ្លាក់ចុះ២៨.១ភាគរយ ធៀបនឹងខែមេសា មានតម្លៃ៦៥០.៧លានដុល្លារ៕

...Read More

កម្ពុជាជាប់លេខ១ នៅអាស៊ាន ក្នុងជំនួញនាំចេញកង់ ខណៈ៤ខែឆ្នាំនេះទទួលចំណូលជាង៣០៦លានដុល្លារ

FN ៖ ប្រទេសកម្ពុជា បានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ នៅតំបន់អាស៊ាន ក្នុងការនាំចេញកង់ ខណៈ៤ខែ ឆ្នាំ២០២២នេះ រកចំណូលបានជាង៣០៦លានដុល្លារ ពីការនាំចេញកង់។ នេះបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីលោក ស៊ាង ថៃ រដ្ឋលេខាធិការ និងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម។

ថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News លោក ស៊ាង ថៃ បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូច្នេះថា «កម្ពុជាជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ នៅតំបន់អាស៊ាន ក្នុងការនាំចេញកង់ និងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ៥ ក្នុងពិភពលោក បន្ទាប់ពី ចិន តៃវ៉ាន់ ហូឡង់ និងអាល្លឺម៉ង់»។

លោក ស៊ាង ថៃ បានគូសបញ្ជាក់ថា ការនាំចេញកង់កម្ពុជា ៤ខែ ឆ្នាំ២០២២ សរុបទឹកប្រាក់៣០៦,៤៧៤,១១៤ដុល្លារ កើនឡើង៥៤ភាគរយ ដែលរួមមាន៖ អាមេរិក ១២៩,៣៤៤,០៥០ដុល្លារ, អាល្លឺម៉ង់ ៤៧,៩៩២,២៨៩ដុល្លារ, បែលហ្ស៊ីក ៤៧,០៦៩,៨៥២ដុល្លារ, អង់គ្លេស ២៣,៨៩៣,៣៤៦ដុល្លារ និងហូឡង់ ១២,២៤០,២៥៧ដុល្លារ។

ដោយឡែក ការនាំចូលកង់វិញ ៤ខែ ឆ្នាំ២០២២ សរុបទឹកប្រាក់២,០៣២,១២៨ដុល្លារ ថយចុះ១៤ភាគរយ ដែលរួមមាន៖ ជប៉ុន ៣,៧៤២,៥១៦ដុល្លារ, ចិន ៦៩៦,៥០៤ដុល្លារ , វៀតណាម ៤៣៥,៥៣៦ដុល្លារ, ថៃ ១៣៦,៨៦៦ដុល្លារ និងសហរដ្ឋអាមេរិក ១៥,២៨៣ដុល្លារ។

បច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមានរោងចក្រ សម្រាប់ដំឡើងកង់ចំនួន៥ រួមមាន៖

* ទី១៖ A AND J (CAMBODIA) CO.,LTD.
* ទី២៖ SPEEDTECH INDUSTRIAL CO., LTD.
*...Read More


គម្រោងវិនិយោគថ្មីៗចំនួន៦ទៀត ទុនវិនិយោគជាង ១៥០លានដុល្លារ ត្រូវបានអនុម័តឲ្យដំណើរការ

FN ៖ ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC) ទើបតែអនុម័តគម្រោងវិនិយោគថ្មីៗ ចំនួន៦ទៀត សរុបទុនវិនិយោគជាង១៥០លានដុល្លារ និងអាចបង្កើតការងារ បានជាច្រើនកន្លែង។
តាម Facebook ផ្លូវការរបស់ CDC បានចុះផ្សាយថា តាមសំណើសុំវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុន គណៈកម្មាធិការវិនិយោគកម្ពុជានៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា បានសម្រេចចេញវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីគម្រោងវិនិយោគ ជូនដល់ក្រុមហ៊ុនដូចខាងក្រោម៖
១៖ RONG JIN C C CERAMIC CO., LTD. គម្រោងបង្កើតរោងចក្រផលិតឥដ្ឋការ៉ូគ្រប់ប្រភេទ ដែលមានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅភូមិអូរត្រាវ ឃុំអណ្តូងថ្ម ស្រុកព្រៃនប់ ខេត្តព្រះសីហនុ មានទុនវិនិយោគប្រមាណ ៧១.៥លានដុល្លារអាមេរិក និងអាចបង្កើតការងារ បានចំនួន៣០៤កន្លែង។
២៖ ELITE SOLAR (CAMBODIA) CO., LTD. គម្រោងបង្កើតរោងចក្រផលិតនិងផ្គុំដំឡើងបន្ទះសូឡា ដែលមានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅអគារលេខ A10 & A12 ផ្លូវជាតិលេខ៤ ភូមិស្វាយជ្រុំ ឃុំបែកចាន ស្រុកអង្គស្នួល ខេត្តកណ្តាល មានទុនវិនិយោគប្រមាណ ៤៧.២លានដុល្លារអាមេរិក និងអាចបង្កើតការងារបានចំនួន៩៣៧កន្លែង។
៣៖ MAKRO (CAMBODIA) COMPANY LIMITED គម្រោងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្ម ដែលមានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅភូមិបាក់ខែងលើ សង្កាត់បាក់ខែង ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ រាជធានីភ្នំពេញ មានទុនវិនិយោគប្រមាណ ១២.៧លានដុល្លារអាមេរិក និងអាចបង្កើតការងារបានចំនួន១៦១កន្លែង។
៤៖ SHENG KA SHIN ELECTRONIC REBORN RESOURCE CO., LTD. គម្រោងបង្កើតរោងចក្រផ្គុំដំឡើងបន្ទះអេឡិចត្រូនិក ដែលមានទីតាំងវិនិយោគស្ថិតនៅភូមិព្រៃក្តួច ឃុំត្រពាំងក្រញូង ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ មានទុនវិនិយោគប្រមាណ...Read More


អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា ប្រមូលចំណូលសម្រាប់ថវិកាជាតិបាន ៥៩៧លានដុល្លារ

FN ៖ អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា (អគរ) នៅថ្ងៃអង្គារ ១១កើត ខែចេត្រ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស.២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ បានប្រារព្ធកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលការងារគយ និងរដ្ឋាករប្រចាំត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ ក្រោមអធិបតីភាព បណ្ឌិត គុណ ញឹម រដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា។ កិច្ចប្រជុំនេះត្រូវបានរៀបចំ ដោយមានការចូលរួមដោយផ្ទាល់់ និងតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូរបស់លោក-លោកស្រីអគ្គនាយករង លោកនាយកសាលាជាតិគយ ប្រធាននាយកដ្ឋាន លោក លោកស្រីប្រធាន អនុប្រធានអង្គភាពគយនិងរដ្ឋាករក្រោមឱវាទ អគរ និងមន្ត្រីជំនាញមួយចំនួន។
ក្នុងរយៈពេល៣ខែ នៃឆ្នាំ២០២២ នេះ អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា ប្រមូលចំណូលបានចំនួន ២,៤២៨.៦ ប៊ីលានរៀល ស្មើនឹង ៥៩៧.៦ លានដុល្លារអាមេរិក ដែលតួលេខនេះត្រូវជាប្រមាណ២៣.២% នៃផែនការកំណត់ដោយច្បាប់ ស្ដីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២២។ បើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ២០២១ លទ្ធផលចំណូលនេះថយចុះ ៦១.២ ប៊ីលានរៀលដែលត្រូវជាប្រមាណ ២.៥%។ ចំណូលតាមប្រភេទពន្ធនិងអាករ រួមមាន អាករលើតម្លៃបន្ថែមមានចំនួន ៩៤៣.៨ ប៊ីលានរៀល (ត្រូវជា ៣៨.៩% នៃចំណូលសរុប), អាករពិសេសមានចំនួន ៨៩៤.៩ ប៊ីលានរៀល (ត្រូវជា ៣៦.៨% នៃចំណូលសរុប), ពន្ធគយមានចំនួន ៤៣៦.៣ ប៊ីលានរៀល (ត្រូវជា ១៨% នៃចំណូលសរុប), អាករបន្ថែមលើផលិតផលប្រេងមានចំនួន ១០០.៩ ប៊ីលានរៀល (ត្រូវជា ៤.២% នៃចំណូលសរុប), និងអាករនាំចេញនិងកម្រៃផ្សេងៗមានចំនួន ៥២.៨ ប៊ីលានរៀល (ត្រូវជា...Read More


ការនាំចេញកម្ពុជា មានទឹកប្រាក់ ៣ ៥៩៥លានដុល្លារ កើន២១% នៅរយៈពេល២ខែដំបូង

FN ៖ រយៈពេល២ខែដើមឆ្នាំនេះ កម្ពុជានាំចេញទំនិញបានទឹកប្រាក់ជាង ៣ ៥៩៥លានដុល្លារ កើនឡើង២១.២% បើធៀបរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ២០២១ មានត្រឹមតែជាង ២ ៩៦៩លានដុល្លារ។ នេះបើយោងតាមទិន្នន័យពីអគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២នេះ ។

តាមទិន្នន័យដែលទទួលបាននេះ ទំនិញចម្បងដែលរកចំណូលឱ្យកម្ពុជាច្រើនជាងគេ គឺការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់មានតម្លៃជាង ១.៤ពាន់លានដុល្លារ ស្បែកជើងជាង២៧៨ លានដុល្លារ, គ្រាប់ធញ្ញជាតិជាង ២១៨លានដុល្លារ, ម៉ាស៊ីន និងឧបករណ៍អគ្គិសនីជាង ២៣០លានដុល្លារ, បន្លែជាង១២៨លានដុល្លារ, ផ្លែឈើជាង ៧៩លានដុល្លារ, គ្រឿងសង្ហារឹមផ្សេងជាង១០៦លានដុល្លារ រួមនឹងទំនិញសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀត ដែលសរុបជាទឹកប្រាក់ ៣,៥៩៥,៧៦០,០០០ ដុល្លារ។

ឧកញ៉ា លឹម ហេង អនុប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា បានប្រាប់បណ្តាញព័ត៌មាន Fresh News នៅថ្ងៃទី៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២នេះថា កំណើននៃការនាំចេញទំនិញនេះ ដោយសារតែយុទ្ធសាស្រ្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ដែលគ្រប់គ្រងការរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩បានជោគជ័យ និងការដាក់ដំណើរសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ ដែលធ្វើឱ្យមានការបញ្ជាទិញពីប្រទេសផ្សេងៗជាច្រើនមកកម្ពុជា ស្របពេលដែលបណ្តាប្រទេសមួយចំនួនទៀត មិនអាចទទួលការបញ្ជា ទិញពីទីផ្សារបរទេសបាន ដោយសារតែជួបបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយ វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច និងវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩ ដែលធ្វើឱ្យអ្នកបញ្ជាទិញងាកមកកម្ពុជា។

លោកន៍ថា បើទោះបីជាឆ្នាំនេះ កម្ពុជាអាចនឹងជួបបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដូចជា សង្រ្គាមរុស្ស៊ី-អ៊ុយក្រែន និងការកើនឡើងនៃថ្លៃដឹកជញ្ជូន ដែលប៉ះពាល់ដល់ថ្លៃដើមផលិតកម្មក៏ដោយ តែកំណើននៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជានៅតែល្អប្រសើរ។

លោកគូសបញ្ជាក់យ៉ាងដូច្នេះថា «ចំពោះការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់កម្ពុជា នៅឆ្នាំ២០២២នេះ យើងឃើញមានសញ្ញាល្អ។ ភាពប្រឈមវាមានតិចតួច ប្រឈមនឹងវិបត្តិសង្រ្គាមនៅអ៊ុយក្រែន ធ្វើឱ្យប្រេងឡើងថ្លៃ អាចប៉ះពាល់ដល់ថ្លៃដើម ការដឹកជញ្ជូន ការផលិត ប៉ុន្តែទន្ទឹមពេលដែលយើងបើកដំណើរការសេដ្ឋកិច្ច ដែលគ្រប់គ្រងបញ្ហាកូវីដនេះបានផង និងការដែលយើងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយចិន និងកូរ៉េ និងRCEP ។ មិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងទេយើង នៅមានភាពអនុគ្រោះពន្ធ...Read More


ភ្ញៀវទេសចរណ៍អន្ដរជាតិ កើន១១៤ភាគរយ បើធៀបនឹងឆ្នាំកន្លងទៅ ខណៈទេសចរណ៍ផ្ទៃក្នុងកើនជិត៥០ភាគរយ

FN ៖ លោក ថោង ខុន រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងទេសចរណ៍ បានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ឲ្យដឹងថា ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ ភ្ញៀវទេសចរណ៍អន្ដរជាតិ កើន១១៤ភាគរយ បើធៀបនឹងឆ្នាំកន្លងទៅ ខណៈទេសចរណ៍ផ្ទៃក្នុងកើន៤៨ភាគរយ។
លោករដ្ឋមន្ដ្រី ថោង ខុន បានបញ្ជាក់ថា សម្រាប់ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២ ទេសចរអន្តរជាតិសរុប ១៥១,៦៨០នាក់ កើនឡើង១១៤% ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ២០២១ ក្នុងនោះ៖ ផ្លូវអាកាស ៨៦,៥៨៨ នាក់ កើនឡើង១៥៨%, ផ្លូវគោក ៦៣,០៤៨នាក់ កើនឡើង៦៩%, ផ្លូវទឹក ២,០៤៤នាក់ (ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២១ មិនមានទេសចរតាមផ្លូវទឹកទេ)។
បើតាមលោករដ្ឋមន្ដ្រី ភាគច្រើនទេសចរអន្តរជាតិមកពី៖ អាស៊ាន (ថៃ វៀតណាម និងឥណ្ឌូនេស៊ី), ទ្វីបអាស៊ី (ចិន កូរ៉េ ជប៉ុន), ទ្វីបអឺរ៉ុប (បារាំង អង់គ្លេស), ទ្វីបអាមេរិក (អាមេរិក)។ តាមការប៉ាន់ស្មាន កម្ពុជាអាចនឹងទទួលបានទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណពី ៦០ម៉ឺននាក់ ទៅ៧០ម៉ឺននាក់ នៅក្នុងឆ្នាំ២០២២នេះ ឬអាចច្រើនជាងនេះ បន្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើរ ដោយផ្តល់ទិដ្ឋាការពេលមកដល់ឡើងវិញ និងសម្រេចបន្ធូរបន្ថយលក្ខន្តតម្រូវផ្នែកសុខាភិបាល។
ដោយឡែក ទេសចរណ៍ផ្ទៃក្នុង សរុបប្រមាណ២.៨លាននាក់ កើនឡើង៤៨% ធៀបរយៈពេលដូចគ្នាឆ្នាំ២០២១ ក្នុងនោះ៖ ទេសចរជាតិប្រមាណ ២.៥លាននាក់ កើនឡើង៤២% និងទេសចរបរទេសផ្ទៃក្នុងប្រមាណ ៣០ម៉ឺននាក់ កើនឡើង១៣១%។ តាមការព្យាករណ៍ឆ្នាំ២០២២ អាចនឹងមានទេសចរផ្ទៃក្នុងដើរកម្សាន្ដទូទាំងប្រទេស ប្រមាណជាង១០លាននាក់ កើនឡើង ជាង១០០% (២០២១ ចំនួន៤.៦៦លាននាក់)៕

...Read More

ថយក្រោយ