ទេសរដ្ឋមន្រ្តី ស៊ុន ចាន់ថុល ចុះពិនិត្យការប្រើសេវាចុះបញ្ជីយានយន្តតាមអនឡាញ នៅក្រុមហ៊ុនលក់យានយន្ត, ទាំងក្រុមហ៊ុន និងប្រជាពលរដ្ឋ បង្ហាញការពេញចិត្ត ចំពោះសេវានេះ

FN ៖ លោកទេសរដ្ឋមន្រ្តី ស៊ុន ចាន់ថុល រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូននៅចុងសប្តាហ៍នេះ បានចុះទៅពិនិត្យការដាក់ឲ្យដំណើរការប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីយានយន្តតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ (Online) នៅក្រុមហ៊ុនហុងដា និងក្រុមហ៊ុនស៊ុយស៊ូគី ព្រមទាំងបានពិភាក្សាដាក់ចេញនូវវិធានការមួយចំនួនទៀត ដើម្បីឲ្យដំណើរការចុះបញ្ជីយានយន្តនៅតាមក្រុមហ៊ុនទាំងពីរឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀត។ ក្នុងឱកាសនោះ លោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីបានគូសបញ្ជាក់ថា ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនកំពុងខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងយកចិត្តទុកក្នុងការផ្តល់សេវាចាំបាច់ សេវាតម្រូវការ សេវាសាធារណៈឱ្យបានឆាប់រហ័ស មានប្រសិទ្ធភាព និងតម្លាភាពជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ។ ក្នុងស្មារតីនេះ លោកទេសរដ្ឋមន្រ្តី ស៊ុន ចាន់ថុល បានស្នើឱ្យគ្រប់សាខាទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុនហុងដា និងក្រុមហ៊ុនស៊ុយស៊ូគីតភ្ជាប់ប្រព័ន្ធអនឡាញជាមួយក្រសួង ដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការចុះបញ្ជីយានយន្តកុំឱ្យមានការកកស្ទះ។ កាលពីថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅនេះ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានដាក់ឲ្យដំណើរការប្រព័ន្ធស្វ័យ​ប្រវត្តិកម្ម (Online) ចំនួន៣ ក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋ។ សេវាកម្មតាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មទាំង៣នោះរួមមាន៖ សេវាចុះបញ្ជីយានយន្ត (vehicle.mpwt.gov.kh), សេវាត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសយានយន្ត (techinspection.mpwt.gov.kh) និងសេវាផ្តល់បណ្ណបើកបរយានយន្ត (driverlicense.mpwt.gov.kh)។ ក្រសួង ក៏បានសហការជាមួយកន្លែងលក់យានយន្ត ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សេវាចុះបញ្ជីយានយន្តតាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តកម្មនេះផងដែរ ពោលកន្លែងលក់យានយន្តអាចចុះបញ្ជីយានយន្ត និងចេញស្លាកលេខយានយន្តជូនអតិថិជនរបស់ខ្លួនបានផងដែរ។ ក្នុងដំណើរចុះពិនិត្យការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តកម្មចុះបញ្ជីយានយន្តនៅក្រុមហ៊ុនហុងដា និងស៊ុយស៊ូគីនោះ ទាំងខាងក្រុមហ៊ុន និងប្រជាពលរដ្ឋសុទ្ធតែបានបង្ហាញភាពរីករាយចំពោះការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តកម្មក្នុងការចុះបញ្ជីយានយន្តនេះ។ ប្រជាពលរដ្ឋ…