សេចក្តីជូនដំណឹង! ស្អែកនេះក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងធ្វើសន្និសីទកាសែត ពី​ចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់លើអង្គការ និងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួន ដែលប្រតិបត្តិការ គ្មានការអនុញ្ញាត ក្នុងវិស័យមូលបត្រ

FN ៖ ក្រសួងមហាផ្ទៃ នឹងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មាន ពាក់ព័ន្ធនឹងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ចំពោះអង្គការ AIF សមាគម ICA ក្រុមហ៊ុន EBC និងបុគ្គលពាក់ព័ន្ធ ក្នុងករណីប្រតិបត្តិការគ្មានការអនុញ្ញាតក្នុងវិស័យមូលបត្រ នៅវេលាម៉ោង០៩៖០០នាទីព្រឹក ថ្ងៃទី៣០ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ២០១៧ស្អែកនេះ។ នេះបើតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ ដែលអង្គភាព Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ២០១៧។