ថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២

លទ្ធផលកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ាន-អាមេរិក នៅថ្ងៃទី១២-១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ នៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន។

ថ្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួម ស្តីពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅសាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា ថ្ងៃទី ៧-៨ ខែមករា ឆ្នាំ ២០២២។

ថ្ងៃទី០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

លទ្ធផលផ្លូវការនៃកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ដែលធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូអនឡាញ។

ថ្ងៃទី០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីការចុះហត្ថលេខាដេីម្បីទទួលយកវត្ថុបុរាណខ្មែរចំនួន  ២៧  រូប ។

ថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីខ្លឹមសារជំនួបតាមប្រព័ន្ធវីដេអូរវាងសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន និងឯកឧត្តមបណ្ឌិត ផនខាំ វីផាវ៉ាន់ នាយករដ្ឋមន្រ្តី នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ។

ថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីលទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ថ្ងៃទី២៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០។

ថ្ងៃទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីលទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ថ្ងៃទី៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០។

ថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ាន ជាមួយដៃគូសន្ទនាអាស៊ាន និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ កាលពីថ្ងៃ ១០ កញ្ញា ២០២០ ។