ម៉ាស៊ីន និង​ស្ថានីយបូមទឹក

ផ្តល់ដោយសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន និង​សម្តេច​កិត្តិ​ព្រឹទ្ធ បណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន​សែន រហូតដល់ថ្ងៃទី​៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១០ ។

 

 

សូមចុចទីនេះ

 

–  តួលេខបានផ្តល់ដោយឯកឧត្តម សម វុឌ្ឍី ជំនួយការសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី​ ទទួលបន្ទុករបាយការណ៍សាលារៀន ស្ថានីយ៍បូមទឹក ទូកង ប្រព័ន្ធអគ្គីសនីពន្លឺព្រះអាទិត្យ ជាដើម ដែលបានផ្តល់ដោយសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន និង​សម្តេច​កិត្តិ​ព្រឹទ្ធ បណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន​សែន ជូនសហគមន៍ ។

–  សំរាប់ពត៌មានបន្ធែមសូមទំនាក់ទំនង ឯកឧត្តម សម វុឌ្ឍី តាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ​០១២ ៨៣៣ ៥៣៥ រីសារអេឡិចត្រូនិច sovuthy_som@yahoo.com.